Banery-primatt

Primatt

Firma Primatt działa od 2003 roku, specjalizując się w realizacji projektów doradczych w zakresie zarządzania jakością oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu RP.
Klienci projektów doradczych to przede wszystkim:
 • małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe,
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
 • służba zdrowia,
 • jednostki administracji publicznej.

Z kolei do beneficjentów darmowych szkoleń zaliczają się osoby:
 • bezrobotne,
 • zagrożone bezrobociem w wyniku procesów restrukturyzacyjnych,
 • pracujące, pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Uważamy, że istotne jest zachowanie wyjątkowości i dostosowanie proponowanych rozwiązań do indywidualnych wymagań każdego Klienta.

Podstawą naszego działania jest dokładna analiza i zrozumienie stawianych przed nami zadań.

Naszym Klientom towarzyszymy więc od momentu identyfikacji problemu, poprzez badanie możliwości i wybór optymalnego rozwiązania, jego zaprojektowanie, wdrożenie, aż po stałą opiekę nad funkcjonowaniem.

Dzięki temu oferujemy dedykowane rozwiązania, uwzględniające specyfikę Klienta i wymogi stawiane mu przez rynek.

   

  Copyright by PRIMATT / SITE BY MINIMA